Лекція – у виставковій залі

Нині в умовах дистанційного та змішаного навчання викладачі художньо-
педагогічного факультету РДГУ практикують різні форми освітньої
комунікації. Однак для студентів мистецьких спеціальностей, зокрема,
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» пріоритетним все ж виступає «живе», повноцінне педагогічне
спілкування, яке передбачає інтерактивні лекції, роботу в майстернях, а
також безпосередню участь студентів у підготовці і проведенні мистецьких
акцій.
26 вересня 2022 р. у рамках читання навчальної дисципліни «Теорія
мистецтва» для студентів 1 курсу кафедри образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва РДГУ була проведена лекція з історії та теорії
живопису (викладач – професор Р.М. Шеретюк). Вона проходила на базі
виставкової зали Рівненської обласної організації Національної спілки
художників України. Експоновані на ній полотна відомого рівненського
художника Анатолія Іваненка уможливили обговорення присутніми не лише
теоретичних питань, але й практичних аспектів мистецтва живопису.
Навчальне заняття у такому форматі – один із прикладів реалізації
викладачами кафедри сучасних дидактичних технологій.