І Міжнародна інтернет-конференція «ХОРЕОГРАФІЧНІ АКАДЕМІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ» 24 квітня 2017

Мета науково-практичної конференції  – розглянути, проаналізувати, обговорити проблеми і перспективи мистецтва хореографії в умовах сучасного культурно-освітнього простору, налагодження співпраці і обмін досвідом між студентами, науковцями і провідними хореографами різних країн.

ПРОВІДНІ напрями конференції:

СЕКЦІЯ 1. Хореографічне мистецтво в системі гуманітарних наук

СЕКЦІЯ 2. Мистецтво танцю в наукових студіях

СЕКЦІЯ 3. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога-балетмейстера.

СЕКЦІЯ 4. Менеджер у сфері  хореографічного мистецтва

СЕКЦІЯ 5.Сучасні педагогічні технології та методики у сфері танцювального мистецтва.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Вимоги до оформлення

  • Набір текстів тез виконуються в редакторі Microsoft Word, шрифт — Times New Roman; розмір кегля — 14;
  • Набір тез виконуються в редакторі інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см; усі поля – 2,0 см;
  • Рисунки і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після текста. Оформлення рисунків і таблиць мають бути чорно-білими.

В тексті тез посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, згідно переліку джерел (позиція цитованого видання в списку літератури, сторінка) [5, с.52]. Список літератури оформлюється назвою «Література».

Необхідно зазначити УДК, секцію, дані про автора (ПІП, посада, місце роботи), назва тез. Рекомендований об’єм – 2-5 сторінок.

Вартість публікації тез доповідей для учасників складає 110 грн.(Сертифікат про участь безкоштовно, для отримання друкованого примірника додатково 40 грн., За кожну наступну сторінку понад 5 сторінок – 10 грн.

Для учасників із зарубіжних країн – 20 дол. США (у вартість включається друкований збірник, сертифікат про участь в конференції)

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

* При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По – батькові учасника конференції.

** Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Реквізити для оплати  будуть  Вам представлені після перевірки роботи на відповідність щодо вимог публікації.

До 10 квітня 2017 року (включно) надіслати на електронну адресу: liliasavchin@gmail.com

1.1. тези доповіді на українській, англійській або польській мові;

1.2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Петрів В.Д._Квитанція)

  1. Заповнити анкету учасника на сайті Кафедри хореографії

УДК                                                                                                                           

Мороз Г.М.

Викладач кафедри хореографії

Рівненського державного гуманітарного університету

м.Рівне, Україна

УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ТАНЦЮВАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Столярчук В.П.)
  • Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291].

Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

***

Оргкомітет конференції:

Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету

Адреса для пошти: 33000, Рівне, вул.. Котляревського ,16.

Офіційна веб-сторінка:

Електронна пошта:

Контактний телефон: 0976627716