Рейтинг студентів за результатами літньої сесії 2020-2021 н.р.

РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО–ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІТНЬОЇ СЕСІЇ 2020-2021 Н.Р. (за підсумковими оцінками з навчальних дисциплін (іспити, диференційовані заліки, курсові роботи, оцінки за практики) без врахування додаткових …