ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Міністерство освіти та науки України

Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації

Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації

Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра культурології і музеєзнавства
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Білоруський державний університет культури і мистецтв
Університет ім. Я.Длугоша в Ченстохові (Польща)
Рівненський міський Палац дітей та молоді

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12
телефон кафедри (0362) 63.42.62
контактний телефон: 067 803.23.98, 096.541.71.35
e-mail : sergiy_vsv@ukr.net
14-15 листопада 2019 року
відбудеться ХV міжнародна науково-практична конференція

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ»

 Робота конференції відбуватиметься у секціях:

 

  1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи.
  2. Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення..
  3. Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
  4. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  5. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
  6. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  7. Позашкілька освіта в Україні як феномен культури.
  8. Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.
Заявки на участь у роботі конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2019 р. Деталі – за вказаними телефонами.
У заявці: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність), секцію і тему доповіді.
Тексти статей (в електронному варіанті), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій (вимоги на сайті кафедри) надіслати на вказану електронну адресу .Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 19 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових наукових збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зап. Вип. 30 і 31 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»). Наукові збірники індексуються у п’яти науко-метричних базах кожен.
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович.т. 0362-63.42.62 або вказаний вище мобільний.
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. 

Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та сайті кафедри «kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники» - «Інші збірники».

Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) - 40 грн. надсилати до початку заходу.