Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ

Вдосконалення професійної майстерності викладачів кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ відбувається
шляхом поглиблення і розширення фахової і науково-методичної
компетентності, вивчення міжнародного досвіду та оволодіння
європейськими методиками викладання мистецьких дисциплін під час
проходження закордонних науково-педагогічних стажувань.
Вони передбачають: ознайомлення з плануванням та організацією
навчально-виховного процесу закордонного ЗВО, ознайомлення з навчально-
методичним забезпеченням мистецьких дисциплін та вивчення європейських
вимог до формування та оформлення методичних матеріалів, відвідання
теоретичних і практичних занять, вивчення досвіду викладачів закордонного
ЗВО, роботу в бібліотеці, участь в наукових і методичних семінарах,
мистецьких виставках і проєктах тощо.
Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Олександр
Андрійович Сташук проходив науково-педагогічне та творче стажування на
базі низки авторитетних закордонних художніх установ, зокрема:
Страсбургського університету (Франція, 2008 р.), Білоруської державної
академії мистецтв (Білорусь, 2009 р.).
В 2018 р. професор О.А. Сташук, а також кандидат педагогічних наук,
доцент Олена Петрівна Власюк і кандидат мистецтвознавства, доцент Любов
Валентинівна Крайлюк пройшли міжнародне стажування на факультеті
мистецтв Університету Гуманістично-Природничого імені Яна Длугоша в
Ченстохові (Республіка Польща).
В 2018 р. пройшла закордонне науково-педагогічне стажування й
доктор історичних наук, професор Руслана Миколаївна Шеретюк. Воно
відбулося на базі Інституту образотворчого мистецтва Університету Яна
Кохановського у місті Кельце (Республіка Польща).