«СУЧАСНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

До 200-річчя Ніжинської вищої школи
8 квітня 2020 року
До участі запрошуються викладачі, аспіранти закладів вищої освіти, співробітники науково-дослідних установ, музеїв, державні службовці, краєзнавці.
Основні тематичні напрямки:
І. Українська регіоналістика: суспільно-політичний, філософський контексти.
ІІ. Культура України в площині етнорегіоналістики.
ІІІ. Вектори регіональних досліджень: історичний, географічний, мистецький.
ІV. Краєзнавство літературне, музичне, театральне, фольклор.
V. Видатні постаті рідного краю: митці, науковці, педагоги.
Робочі мови конференції: українська, англійська. Форма участі: очна і заочна.
За результатами конференції заплановані публікації у наукових виданнях «Українське мистецтвознавство» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; «Література та культура Полісся» (Index Copernicus), науково-методичній збірці «Теорія і методика мистецької освіти» НДУ ім. Миколи Гоголя, колективна монографія «Українська сучасна регіоналістика».
Заявку для участі в конференції надіслати до 30 березня, статтю – до 30 травня 2020 р. на адреси: о.kavunnyk@gmail.com; kavunnyk.a@gmail.com.
Контакти:
Кавунник Олена Анатоліївна – модератор, 067-92-56-307, 066-83-40-440.
Участь заочна у зв’язку з огляду на актуальну ситуацію і на запровадження обмежувальних заходів для упередження поширення короновірусу.