Перереєстрація наукових збірників Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрями “Мистецтвознавство” і “Культурологія”

Видання “Українська культура: минуле, сучасне шляхи розвитку” : наук. збірники, напрями “Мистецтвознавство” і “Культурологія” перереєстровані Атестаційною колегією МОН України як фахові видання і включені до категорії “Б” за спеціальностями 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво. Реставрація”; 024 “Хореографія”; 025 “Музичне мистецтво”; 026 “Сценічне мистецтво”; 027 “Музеєзнавство. Пам’яткознавство”; 034 “Культурологія”. (Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України 02.07.2020 № 886).