План заходів сприяння академічній доброчесності на художньо-педагогічному факультеті

  Назва заходу Термін проведення Відповідальні особи
1. Заслуховування та обговорення на засіданнях кафедр дипломних робіт здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 026 Сценічне мистецтво, 034 Культурологія, 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності За місяць до захисту кваліфікаційних робіт Завідувачі кафедр та відповідальні особи за дотримання принципів академічної доброчесності

Вернюк Я.С.

Мельничук О.М.

Виткалов С.В.

Гордєєв В.А.

2. Проведення тематичних бесід зі здобувачами різних курсів з метою розкриття сутності основних принципів академічної доброчесності Упродовж року Завідувачі кафедр та відповідальні особи за дотримання принципів академічної доброчесності

Вернюк Я.С.

Мельничук О.М.

Виткалов С.В.

Гордєєв В.А.

3 Ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня з правилами цитування та посилання на використані літературні джерела. жовтень- листопад доц. Дзюбишина Н.Б.

доц. Ганжа М.В.

(в рамках дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень»)

4 Зустріч зі здобувачами вищої освіти з метою ознайомлення з системою антиплагіату «StrikePlagiarizm» жовтень Завідувачі кафедр
5 Лекції щодо оформлення результатів наукових досліджень (тези, статті, курсові, кваліфікаційні роботи) Упродовж року доц. Дзюбишина Н.Б.

доц. Ганжа М.В.

(в рамках дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень»)

6. Підготовка методичних рекомендацій для здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр щодо запобігання академічного плагіату в наукових дослідженнях Вересень Завідувачі кафедр та відповідальні особи за дотримання принципів академічної доброчесності

Вернюк Я.С.

Мельничук О.М.

Виткалов С.В.

Гордєєв В.А.