Викладачі кафедри образотворчого та декоративного прикладного мистецтва – учасники Всеукраїнської та Міжнародної наукових конференцій

На сучасному етапі розвитку мистецької освіти актуальним є розширення спектру діяльності кафедр вищих навчальних закладів. Це – і потреба освітнього процесу, і вимога часу, й, зрештою, – необхідність, обумовлена реаліями життя. Резонансною науковою подією у сфері мистецької освіти та вітчизняного дизайну, до якої долучилася кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ, стала  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», що відбулася 22 квітня 2021 року. Її організатором виступив факультет дизайну Київського національного університету технологій та дизайну. У програмі цієї конференції була заявлена участь близько 200 науковців, дизайнерів, митців з більш ніж 20 країн світу: Польщі, Латвії, Румунії, Молдови, Білорусі, Словаччини, Грузії, Азербайджану, Китаю, Ірану тощо.

Її учасниками стали викладачі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Василь Ростиславович Павлунь і Руслана Миколаївна Шеретюк. На конференції старший викладач В.Р. Павлунь виступив із доповіддю «Дизайн книги у творчості Олексія Литвина у контексті еволюції українського графічного дизайну кінця ХХ – початку ХХІ ст.», а професор Р.М. Шеретюк оприлюднила свої наукові напрацювання з теми «Образ павича в українському мистецтві і дизайні кінця ХІХ – початку ХХ ст.: символіка та художня інтерпретація».

Крім того, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Петрівна Власюк взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика», що відбулася 15–16 квітня 2021 р. Її організатором став факультет дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв. За результатами конференції у збірнику тез опубліковано тези Власюк О.П «Концептуальні підходи в дизайні сучасної художньої кераміки». Водночас її стаття «Дизайн сучасної художньої кераміки (за творчістю Юрія Мусатова)» опублікована в науковому журналі «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну».