Звітна наукова конференція викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету

У рамках звітної наукової конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету відбулися секційні засідання на кафедрах художньо-педагогічного факультету. Так, зокрема, на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва працювали  дві секції: *Образотворче мистецтво та мистецька освіта, *Декоративно-прикладне мистецтво, дизайн та дизайн-освіта.

До звітної наукової конференції на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва була підготовлена виставка-презентація наукових, навчально-методичних і творчих праць викладачів за 2020 р., куди увійшли наукові публікації у фахових часописах (Шеретюк Р.М., Власюк О.П., Павлунь В.Р.), матеріали конференцій (Крайлюк Л.В., Вернюк Я.С.), навчальні посібники (Ганжа М.В., Шеретюк Р.М.), навчально-методичні рекомендації (Чернієнко В.А., Чернюшок О.В.), а також каталоги художніх виставок в Україні та за кордоном (Токар І.В., Гузь Я.В.).

Водночас керівництво кафедри ОДПМ ініціювало нагородження почесними грамотами за активну наукову роботу студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»: Юрчука Павла (5 курс), Конько Юлію (5 курс), Баняс Марію (5 курс), Савонік Юлію (5 курс), Савчук Олександру (3 курс), Луцик Дарину (3 курс), Шкуратюк Ніну (3 курс). Дослідницька діяльність вказаних студентів надзвичайно динамічна; так, приміром, до наукового доробку магістра Павла Юрчука  входить участь у 5-ти наукових конференціях і 2 наукові публікації, а магістерки Савонік Юлії – участь у 3-х наукових конференціях і 2 наукові публікації.

Програма звітної конференції_2021