Навчально-методичний семінар «Кваліфікаційна робота: тематика та навчально-методичне забезпечення організації виконання»

27 вересня 2021 р. на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ було проведено навчально-методичний семінар, присвячений питанням підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського ступенів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
Зокрема відбулося активне обговорення викладачами кафедри тематичної спрямованості – найвідповідальнішого етапу підготовки кваліфікаційної роботи, оскільки цим, по суті, зумовлюється майбутній результат. Особливу увагу було звернено на актуальність тем кваліфікаційних робіт, не лише їхню сучасність та зорієнтованість на малодосліджені аспекти розвитку українського образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, але й художній потенціал в контексті виконання роботи в матеріалі.
Водночас на семінарі розглядалося питання методичного супроводу процесу підготовки кваліфікаційних робіт. Було зроблено наголос на наявності відповідного навчально-методичного забезпечення.