Обговорення освітніх програм “Хореографія” (першого та другого рівнів підготовки)

Обговорення освітніх програм

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.

20.10.21 відбулося обговорення освітніх програм “Хореографія” (першого та другого рівнів підготовки) за спеціальністю 024 Хореографія. Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах  програм,  логіко-структурних схемах, у яких наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Стейкхолдери висловили свої побажання щодо удосконалення програм відповідно до сучасних запитів ринку.

У ході круглого столу були розглянуті критерії та питання самооцінювання освітніх програм. У процесі обговорення членкиня експертної комісії з моніторингу освітніх програм в РДГУ, голова навчально-методичної комісії факультету, доцент Власюк Олена Петрівна акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці освітніх програм.