Розширене засідання вченої ради факультету

16 листопада 2021 року відбулось розширене засідання вченої ради факультету з участю здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр другого року навчання, гарантів освітніх програм та наукових керівників кваліфікаційних робіт.

На засіданні обговорювались питання підготовки проєктів ОП на 2022-2023 навчальний рік, до якого активно долучилися магістри-випускники. Були внесені слушні пропозиції щодо дисциплін вільного вибору. Студенти-випускники висловили задоволення наданою їм можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії упродовж навчання.Також на засіданні ради здобувачі та їх наукові керівники прозвітували про стан підготовки магістерських кваліфікаційних робіт. Декан факультету доц. Дзюбишина Н.Б. висловила побажання щодо участі гарантів та роботодавців у підсумковій атестації здобувачів вищої освіти.