Відповідно до наказу МОН України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства  освіти і науки від 27 вересня 2021 …