Наукові дослідження тривають

«Мистецька спадщина ордену піарів на Волині у дискурсі культурних кодів модерної доби (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.)» – під такою назвою вийшла друком нова монографія докторки історичних наук, професорки кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету Шеретюк Руслани Миколаївни і докторки історичних наук, професорки кафедри філософії, теології та історії церкви Київського гуманітарного інституту Стоколос Надії Георгіївни.
Мета наукового видання полягає у поверненні із забуття окремої сторінки українського мистецтва, дослідження якої свідомо ігнорувалася спочатку російським самодержавством, а пізніше – радянською владою. Мова йде про вагому роль римо-католицьких орденів (в даному випадку – піарів) в укоріненні на теренах Волині культурно-мистецьких набутків західної цивілізації, зокрема утвердженні в краї духовності, етики й естетики бароко як універсальної системи.
Осмислення своєрідності історичного шляху Волині, її органічних зв’язків з європейським культурно-мистецьким простором володіє потенціалом впливу на формування національної самосвідомості українського народу, його ідентичності.