День відкритих дверей художньо-педагогічного факультету

«День відкритих дверей» художньо-педагогічного факультету РДГУ відбувся 09.06.22 р. в онлайн форматі. У зустрічі взяли участь батьки, вступники, завідувачі кафедр, працівники факультету.
Модератор зустрічі доц. В.Б. Тюска у виступі зазначила, що художньо-педагогічний факультет – це сучасний освітньо-культурний простір, в якому здійснюється підготовка фахівців за бакалаврським і магістерським рівнями у сфері культури, освіти, соціокультурного менеджменту, музеєзнавства, пам’яткознавства, театрального, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, хореографії. Факультет пропонує професійну підготовку, орієнтовану на європейські стандарти, активну позанавчальну діяльність (наукову, волонтерську, благодійницьку, соціально-культурну, мистецьку),спрямовує освітній процес на формування конкурентоспроможної, творчої особистості. Студенти проходять практику в художніх та загальноосвітніх школах, театрах, училищах, соціокультурних закладах, мають можливість навчатися за кордоном (договір про співпрацю з Університетом Гуманістично-природничим ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща).
Завідувач кафедри образотворчого, декоративного-прикладного мистецтва проф. О.А. Сташук наголосив, що кафедра готує фахівців за трьома напрямами: художнє дерево, художня кераміка, художній текстиль. Навчання відбувається у відповідності до академічних основ художньої освіти, освітній процес проходить з використанням класичних та інноваційних підходів.
Про особливість навчання за спеціальністю «Сценічне мистецтво» розповів завідувач кафедри театральної режисури, проф. В.О. Богатирьов, який також звернув увагу гостей на тому, що професійна підготовка фахівців здійснюється в галузі театру та кіно. Майбутні випускники зможуть стати артистами, режисерами-постановниками, викладачами шкіл мистецтв та керівниками театрів-студій.
Зі слів заслуженої діячки мистецтв України, доц. Е.В. Манелюк гості дізналися, що кафедра хореографії готує за напрямами: народна, бальна, класична, сучасна хореографія. За роки плідної та динамічної роботи кафедра виробила потужну систему освіти та виховання, засновану на національно-освітніх та виховних традиціях українського народу. Кафедра хореографії нині – це регіональний науково-методичний центр із збору, збереження та обробки хореографічного фольклору України і розвитку професійного хореографічного мистецтва.
Завідувач кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, проф. В.Г. Виткалов розповів про історію кафедри, її здобутки, зазначивши, що підготовка фахівців здійснюється понад 50 років. У складі кафедри працюють висококваліфіковані працівники. Професор звернув увагу на те, що кафедра здійснює підготовку за трьома спеціальностями: «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності». Робота кафедри спрямована на підготовку спеціалістів у галузі музейної та пам’яткоохоронної справи, які володіють теоретичними і практичними знаннями, уміннями та навичками, високою професійною кваліфікацією. Спеціальність «Культурологія» – для креативних, активних та ініціативних молодих людей, які мріють творити світ культури, впроваджувати інноваційні технології дозвілля, розвивати бізнес-індустрію у цій галузі. Ринок праці відчуває гостру потребу у фахівцях-управлінцях, менеджерах соціокультурної сфери, здатних успішно проявити себе в найрізноманітніших галузях – від креативної діяльності у сфері культури (у навчальних закладах, центрах дитячого розвитку, школах мистецтв та соціально-виховних установах) до керівництва масштабними творчими проектами (у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, дозвілля, туризму, мас-медіа тощо). Навчання спрямоване на розвиток умінь критично оцінювати і прогнозувати соціокультурні та економічні події та явища.
Про особливості вступу 2022 року під час воєнного стану в країні розповів відповідальний секретар приймальної комісії РДГУ В.В. Левчук, який також звернув увагу на реєстрацію вступників на творчі конкурси, НМТ і на умови вступу на державну форму навчання та за кошти фізичних осіб.