Презентація наукової монографії

9 і 10 червня 2022 року відбулися дві презентації монографії докторів історичних наук, професорів Руслани Шеретюк і Надії Стоколос «Мистецька спадщина ордену піарів на Волині у дискурсі культурних кодів модерної доби (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.)».
9 червня інтелектуальний захід пройшов у відділі мистецтв Рівненської обласної бібліотеки. На ньому автори розповіли про задум книги та етапи його втілення, а також представили основні здобутки науково-пошукової роботи над нею. Зустріч відбулася в камерній обстановці й була побудована на діалозі авторів і присутніх гостей.
10 червня презентація книги пройшла у стінах єдиної збереженої на сьогодні пам’ятки сакральної архітектури ордену піарів на Волині – римо-католицькому парафіяльному костелі святого Іоанна Хрестителя в Дубровиці. Місцеві педагоги, музейники, працівники культури, котрі були присутні на ній, виявили непідробний інтерес до історії ордену піарів на Волині. Автори монографії закцентували увагу на розкритті маловідомих сторінок історії римо-католицького костелу святого Іоанна Хрестителя в Дубровиці впродовж кінця ХVІІ – початку ХХІ ст., мистецтвознавчому описі й аналізі його об’ємно-планувальних і стилістичних рис, пластичного декору, а також центральної (вівтарної) фрески авторства Кароля (Лукаша) Гюбеля – видатного польського художника середини – другої половини ХVІІІ ст., ченця ордену піарів, котрий усе своє творче життя провів на Волині.