Запрошуємо до участі в XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Світовий культурний простір крізь призму сучасних глобалізаційних і пандемічних викликів»

Міністерство освіти та науки України
Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації
Управління культури і туризму Рівненської міської ради
Рівненський державний гуманітарний університет
Кафедра івент-індустрій, культурології та музеєзнавства
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Київський національний університет культури і мистецтв
Маріупольський державний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Короленка
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова
Національна музична академія України імені П.Чайковського
Ніжинський державний університет імені М.Гоголя
Університет імені Я.Длугоша в Ченстохові (Польща)
Університет імені М.Коперника (Торунь, Польща)

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12
контактний телефон: 067 803.23.98, 096.541.71.35
e:mail : sergiy_vsv@ukr.net
17-18 листопада 2022 року
відбудеться ХVІIІ міжнародна науково-практична конференція

«Світовий культурний простір крізь призму сучасних глобалізаційних і пандемічних викликів»

Робота конференції відбуватиметься у секціях:
1. Світовий культурний простір і українські перспективи.
2. Міжкультурні контакти України в різних галузях людської життєдіяльності.
3. Еволюція ціннісних орієнтацій молоді як соціокультурна проблема.
4. Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
5. Вітчизняний освітній простір та його методологічне й методичне забезпечення.
6. Нові форми реалізації культурної практики в умовах сьогодення.
7. Соціокультурний простір України в умовах протидії військовій агресії РФ.
Заявки на участь у конференції подавати на кафедру івент-індустрій, культурології і музеєзнавства (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) чи е-mail: sergiy_vsv@ukr.net до 1.11.2022 р. Деталі – за вказаними телефонами.
У заявці: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, учене звання для науково-педагогічних працівників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність), секція і тема доповіді.
Тексти статей (в електронному варіанті), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій (вимоги на сайті кафедри) надіслати на вказану електронну адресу. Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 22 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: Вип. 43 («Культурологія» і Вип. 42 «Мистецтвознавство») (категорія «Б»). Наукові збірники індексуються в 11 науко-метричних базах кожен.
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра івент-індустрій, культурології та музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською мовами. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами; у правому полі – ПІПБ, науковий ступінь і вчене звання автора повністю. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, українською (800 знаків) та англійською (повна сторінка А-4 формату за зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Публікація статей: українською, англійською, польською. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть.
Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та сайті кафедри «kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники» – «Інші збірники».
Оргвнесок за участь у конференції (друк програми) – 55 грн. надсилати до початку заходу.
Вартість сертифікату – 25 грн.