Тема науково-дослідної роботи кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Тема науково-дослідної роботи кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (2016 – 2026 роки):

ВІТЧИЗНЯНЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АРТ-ПРОСТОРУ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС І ПОСТМОДЕРНІ ВИКЛИКИ

Відкрита Дата реєстрації: 11-01-2022

  1. Загальна інформація

Назва науково-дослідної роботи: Вітчизняне мистецтво в контексті європейського арт-простору: історичний дискурс і постмодерні виклики

Вид НДР: В межах робочого часу

Категорія НДР: Фундаментальна

Фаховий напрям: 21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство

Початок виконання НДР: 12-2016

Закінчення етапу: 12-2026

Державний реєстраційний номер: 0116U007707

  1. Виконавці

Наукові керівники:

Руслана Шеретюк

Любов Крайлюк

 

Антонюк-Коберська Наталія Миколаївна

Вернюк Ярослава Степанівна

Власюк Олена Петрівна

Ганжа Микола Васильович

Гузь Ярослава Віталіївна

Крайлюк Любов Валентинівна

Локшук Ірина Миколаївна

Сташук Олександр Андрійович

Токар Іванна Василівна

Чернієнко Віра Андріївна

Чернюшок Ольга Василівна

Шеретюк Руслана Миколаївна

  1. Результати  

Основні наукові результати: публікації, доповіді на міжнародних а всеукраїнських наукових конференціях, дисертаційні дослідження. Об’єктом дослідження є українське та європейське мистецтво. Предметом дослідження виступають сучасні та ретроспективні особливості розвитку візуальних мистецтв. Метою комплексного дослідження є аналіз українських митецьких процесів у міжкультурному діалозі в контексті сукупності соціокультурних та історичних реалій. Наукова новизна отриманих результатів: розкрито історичні аспекти розвитку українського мистецтва XVII – ХХ ст.; висвітлено актуальні мистецькі явища; уведено до наукового обігу нові артефактів, мистецьких явища та персоналії проаналізовані проблеми мистецької освіти та дизайн-освіти в Україні.

Результати становлять цінність для вітчизняного мистецтвознавства, культурології та мистецької педагогіки. Інтегрований у світові тренди сучасної мистецтвознавчої науки проєкт вирішує завдання, які заповнюють прогалини українського мистецтвознавства, сприяють розвитку мистецької педагогіки та міжкультурної комунікації. Використання результатів сприятиме глибшому розумінню проблем розвитку українського мистецтва та покращує якість підготовки фахівців образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва; а також фахівців суміжних дисциплін.