Розклад атестації здобувачів вищої освіти ОС Магістр (денна та заочна форми навчання)