ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОНОВЛЕНИХ ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО” ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 2022 рік

22.11.2022р. відбулося розширене засідання кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з обговорення
ПРОЄКТУ ОНОВЛЕННЯ ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО” ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ПРОЄКТУ ОНОВЛЕННЯ ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Під час обговорення зазначено відповідність освітньо-професійних програм стандартам вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, відповідність рекомендація ГЕР та НАЗЯВО. Робочою групою піднімались питання про необхідність введення в навчальний план дисципліни “Основи реставрації”. Було враховано бажання здобувачів вищої освіти вивчати іноземну мову на випускному курсі, з метою підготовки до вступу на ОС Магістр. Гаранти ОП запропонували введення до переліку вибіркових освітніх компонентів дисциплін новітнього спрямування – Арт-практикум, Практики сучасного декоративного мистецтва.
На засіданні обговорювалась необхідність періодичного перегляду освітніх програм і навчальних планів членами робочих груп під керівництвом гарантів освітніх програм, про урахування результатів опитувань здобувачів в.о., випускників, роботодавців, про забезпечення публічності інформації про освітні програми.
Прийнято рішення проєкт освітньої програми, контакти гаранта та анкету для стейкхолдерів розмістити на сайті НМР РДГУ (https://drive.google.com/drive/folders/1Z26QpAOj7p2nVx66bPYqCywR7xipwDuT) для автоматизації отримання пропозицій від стейкхолдерів.