Студентський науковий форум

6 квітня 2023 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відбувся студентський
науковий форум «Інноваційні технології в мистецькій освіті: зарубіжний
досвід і українські перспективи». Він став своєрідним підсумком вивчення
навчальної дисципліни «Методика викладання мистецьких дисциплін у ЗВО»
студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 023
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Куратор
заходу – професор Руслана Шеретюк.
У ході дискусії її учасники обговорили педагогічні технології, що нині
активно втілюються у середній і вищій художньо-освітніх ланках України.
Так, Дарина Кирилюк охарактеризувала новітні педагогічні прийоми у
викладанні інтегрованого курсу «Мистецтво» у Новій українській школі
(НУШ). Анастасія Дячук акцентувала на особливостях технології
інтегрованого навчання у вітчизняних закладах мистецької освіти. Дарина
Луцик докладно зупинилася на інноваційних формах проведення
університетських занять (на прикладі Львівської національної академії
мистецтв і Харківської державної академії дизайну і мистецтв).
На науковому форумі йшлося й про інновації у закордонній вищій
мистецькій освіті. Характеристика специфіки дидактичного інструментарію у
мистецьких закладах вищої освіти в Японії містилася у виступі Дем’яна
Захарчука. Предметом науково-дослідницької роботи Анастасії Клочун стали
інновації у мистецькій освіті Польщі. Про модерні аспекти художньо-
педагогічної концепції вищої мистецької освіти в Німеччині доповіла Ніна
Шкуратюк.
Виступи студентів порушили низку актуальних питань сучасної вищої
мистецької освіти в Україні. Їхнє обговорення та пошуки відповідей на них
сформували неформальну атмосферу наукового заходу.