Внутрішня академічна мобільність студентів кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства

Згідно з укладеною Угодою про співпрацю проведено спільне засідання
кафедр музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної
діяльності Волинського національного університету ім. Лесі Українки та івент-
індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного
гуманітарного університету (09.02.2023), на якому обговорено напрями
подальшої освітньої діяльності. У період з 13.03 по 24.03.2023 р. здобувачі обох
закладів вищої освіти брали участь у навчальних заняттях, а також пройшли
стажування на кафедрах, що покращило внутрішню академічну мобільність
студентів. Усі учасники були відзначені відповідними сертифікатами.
Програма обміну студентів кафедри