Відкрите підсумкове заняття з елементами поетичних читань

Відкрите підсумкове заняття з елементами поетичних читань «Квіти надії, квіти життя» з дисципліни «Проектування (художня кераміка)»
В умовах модернізації національної системи художньої освіти відбувається переосмислення навчальних методик з метою їх ефективного впровадження у зміст мистецької теорії та практики. Зокрема, нині відбувається активний пошук інноваційних методів розв’язання завдань художньо-естетичного виховання та розробка новітніх освітніх технологій.
Одним із виявів цього стало проведення на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відкритого підсумкового заняття з елементами поетичних читань «Квіти надії, квіти життя» для студентів 2-го курсу з дисципліни «Проектування (художня кераміка)» (викладач – доц. Олена Власюк). На ньому студенти презентували виконане ними практичне завдання стилізації квітки (ескізи та проект) та його втілення в матеріалі. Педагогічна новація полягала в тому, що їхнє представлення супроводжувалося декламацією поетичних рядків, присвячених тій чи іншій квітці – саме вони стали ключовою інспірацією для творчості.