кафедральне життя кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства за червень

Продовжується війна, нав’язана рф Україні.
– Продовжується прийом статей до фахових науко-метричних збірників «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку» (напрями «мистецтвознавство» і «культурологія») категорії «Б», вип. 46 і вип. 47. Напрям «мистецтвознавство» конкретизовано за спеціальностями 034 «Культурологія», 023 «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво. Реставрація», 024 «Хореографічне мистецтво», 25 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство». Відкрито нові напрями «Дизайн» і «Менеджмент соціокультурної діяльності». Здійснюється прийом статей й до науко-метричного альманаху «Актуальні питання культурології». Вип. 22.
– Проф. Виткалов С.В. взяв участь в опонуванні дисертаційного дослідження Діденко Н.О. “Рекреаційний компонент в явищах масової культури сучасної України (на прикладі культурно-спортивних закладів” поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальність 034 “Культурологія” (разова спеціалізована рада НАКККіМ, 26.06.2023 р.).
– У рамках укладених угод, проф. Виткалов С.В. був запрошений як офіційний опонент на разовій спеціалізованій Вченій Раді ХДАК для захисту дисертації В.Г.Савченко на тему: “Культурологічні аспекти практик handmade як форм декоративно-ужиткового мистецтва” зі спеціальності 034 Культурологія (22.06).
– Проф. Виткалов С.В. у якості Голови Атестаційної комісії брав участь у підсумкових іспитах на спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” у Дубенському коледжі культури і мистецтв (20.06).
– НПП кафедри відвідали мережу музейних центрів Луцька (приватний музей “Корсаків”, “Музей волинської ікони”, музейний комплекс замку Любарта” (18.06).
– У рамках угод про співпрацю, проф. Виткалов С.В. рецензував бакалаврські дослідження здобувачів в/о спец. 028 “МСКД” УДУ ім. М.П.Драгоманова: Земельської А.М. “Стрес менеджмент в індустрії гостинності”, Зуєнко Т. “Івент-менеджмент як сучасна технологія організації заходів для дітей шкільного віку”, Іванченко А. “Особливості формування та становлення корпоративної культури підприємств туристичної галузі”, Харькової О. “Сучасні дозвіллєві практики молоді” (н.к. – д.р. пед наук., проф. Любарець В.В.), а проф. Виткалов В.Г., відповідно декілька бакалаврських досліджень здобувачів цього ж ЗНО. (н.к. – д-р. філософських наук, проф. Кочубей Н.Б.);
– Здобувачі в/о та НПП кафедри відвідають поетичну імпрезу від театру «Соncertion» «Маріуполь #НаЖиво» (РОМДТ, 24.06).
– науко-метрична база Index Copernicus проводить чергове анкетування фахових науково-метричних збірників кафедри (19.06.)
– Атестаційні екзамени на спеціальностях кафедри розпочинаються 16.06. о 9.00.
– Д-р культурології, проф. Виткалов С.В. у складі групи експертів МОН (д-р миств., проф. завідувачки кафедри ОДПМ К-ПНУ ім. І.Огієнка Н.О.Урсу, к. іст. н., проф., завідувачки кафедри готельно-ресторанного бізнесу КНУКіМ Русавської В.А.) рецензували ОНП спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».
– Проф. Виткалов С.В. брав участь у засіданні Експертної ради МОН з культурології та мистецтвознавства (з питань атестації наукових збірників і затвердження складу спеціалізованих учених рад, 14.06).
– Проф. Виткалов С.В. брав участь у якості Голови Атестаційної комісії здобувачів в/о спеціальності 034 «Культурологія, ОП «Культурологія, арт-експертиза» у Львівській національній академії мистецтв (13.06).
– Львівська національна академія мистецтв в особі її кафедр історії та теорії мистецтва і менеджменту мистецтва виступила ініціатором укладання угоди про співпрацю з нашою кафедрою (відп. – проф. Виткалов С.В.).
– Продовжується практика рецензування окремих бакалаврських досліджень студентів кафедри НПП інших ЗВО України.
– С.Виткалов, В.Виткалов, В.Тюска долучилися до збору продуктів харчування, одягу для осіб, що постраждали в результаті аварії на Каховській ГЕС.
– НПП кафедри відвідали відкриття «збірної» художньої виставки «Ті, хто йдуть: 23 незгодних» у галереї «Євро-Арт» (9.06).
– Проф. Виткалов С.В. брав участь в опонуванні дисертаційного дослідження Осієвської Ю.С. на тему «Інтеграція культурної спадщини в сучасний соціокультурний простір Кіровоградщини», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 034 «Культурологія» (разова спецрада КНУКіМ, 9.06).
– Проф. Виткалова В.Г. запрошено до складу редколегії фахового науко-метричного збірника «Faіn-аrt» (серії «Образотворче мистецтво» і «Культурологія») Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
– Прохання прискорити подання завершених бакалаврських досліджень та статей для їх перевірки на академічну доброчесність.
– У зв’язку з очікуваним значним скороченням кількості науково-педагогічних працівників, навчальна частина і Відділ моніторингу РДГУ аналізують результати академічної мобільності усіх НПП університету. Від кафедри інформацію надіслали всі НПП, крім Матусевича К.М. і Матвеєвої В.С.
– Проф. Виткалова С.В. призначено Головою Атестаційної комісії для здобувачів вищої освіти ІV курсу спец. 034 «Культурологія» ОП «Культурологія, арт-експертиза» у Львівській національній академії мистецтв.