Студентські наукові мистецтвознавчі читання

3 жовтня 2023 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відбулися студентські наукові мистецтвознавчі читання «Війна в історії образотворчого мистецтва: смисли, образи, інтерпретації». Їхніми учасниками стали студенти 1-го і 3-го курсів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», а сам науковий захід реалізовано в рамках навчальних дисциплін «Теорія мистецтва» та «Історія зарубіжного мистецтва». Куратори проєкту: професор Шеретюк Руслана, магістри Луцик Дар’я і Захарчук Дем’ян.
Наукові читання мали на меті дослідити питання еволюції художнього образу війни в образотворчому мистецтві крізь призму різних епох: від доби Відродження до середини ХХ ст., оскільки у кожну історичну епоху війна зображувалася по-різному, відповідно до тогочасних реалій. Дослідження художньої репрезентації війни в образотворчому мистецтві минулого уможливило не лише відслідкування ґенези сприйняття людиною війни як такої, але й дозволило здійснити її порівняльний аналіз з постмодерністськими мистецькими практиками сучасності.