Робоча зустріч зі стейкхолдером (6 листопада 2023)

Як показує практика, вдале працевлаштування молодого фахівця є запорукою його успішного професійного майбутнього. З огляду на це, перманентне обговорення можливостей, перспектив і проблем працевлаштування випускників закладів вищої освіти, яке відбувається зокрема й за участі зацікавлених осіб – стейкхолдерів, є нагальною вимогою сьогодення.

6 листопада 2023 р. відбулася робоча зустріч старшої викладачки кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука художньо-педагогічного факультету РДГУ Ірини Локшук із докторкою мистецтвознавства, професоркою, завідувачкою кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Галиною Стельмащук.

Ірина Локшук – кураторка Асоціації випускників кафедри ОДПМ РДГУ, відтак, на зустрічі було порушено питання перспектив майбутнього працевлаштування студентів мистецьких спеціальностей, а також досвіду Львівської національної академії мистецтв стосовно комунікації з випускниками. Авторитетний педагог вітчизняної вищої школи Галина Стельмащук висловила низку вартісних міркувань щодо нинішніх можливостей працевлаштування і перспектив професійної реалізації молодих фахівців у царині мистецтва.