Арт-вояж студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ

Арт-вояж – це відвідування художніх музеїв і галерей, а також подорож визначними мистецькими пам’ятками. А ще «Арт-Вояж» – це виставка творів українського живопису другої половини ХХ – початку ХХІ ст., що нині експонується в Рівненському обласному краєзнавчому музеї.

Саме на її базі 8 листопада 2023 р. для студентів спеціальності 014.12 «Середня освіта. Образотворче мистецтво» кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука художньо-педагогічного факультету РДГУ було проведене лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Теорія мистецтва» (викладач – професорка Руслана Шеретюк).

Живописні полотна знаних українських митців стали дидактичним матеріалом для закріплення знань студентів з теми «Художні засоби виразності живописного твору», зокрема композиційних і технічних прийомів, що допомагають розкрити ідейний задум автора, й водночас – навчальним посібником для формування практичних вмінь описувати, аналізувати й інтерпретувати твір мистецтва.