Зустріч представників художньо-педагогічного факультету РДГУ на чолі з деканом Наталією Дзюбишиною зі стейкхолдером освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОС Магістр з директором Відокремленого структурного підрозділу «Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету» Оксаною Волошиною.

9 листопада 2023 року відбулася зустріч представників художньо-педагогічного факультету РДГУ на чолі з деканом Наталією Дзюбишиною зі стейкхолдером освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другого магістерського рівня вищої освіти з директором Відокремленого структурного підрозділу «Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету» Оксаною Волошиною.

На зустрічі було порушено низку питань вдосконалення фахової підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (магістр). Так, наприклад, обговорювалася проблема підготовки фахівців, які здатні виконувати широке коло завдань мистецької галузі в контексті глобалізаційних викликів сучасності. Учасники наради торкнулися й питання відповідності випускників до професійної діяльності не лише в галузі мистецької освіти, але й у сфері художньої творчості, народних художніх промислів. Особлива увага приділялася й питанню набуття випускниками таких загальних компетентностей, як ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті та ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проєктами. Відповідно, Оксаною Волошиною були висловлені пропозиції щодо внесення в освітньо-професійну програму «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (магістр) певних доопрацювань.

На зустрічі також обговорювалися питання якості кваліфікаційної роботи студентів, зокрема, подолання недоліків творчо-технічного характеру, таких як композиційні та образно-тематичні узагальнення, відповідність форми та змісту твору, відповідність тематичному спрямуванню тощо. При цьому було наголошено, що кваліфікаційна робота в обов’язковому порядку має подаватись на перевірку на відсутність плагіату.