Обговорення проєкту освітньо-професійної програми  “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Зустрічі зі стейкхолдерами на художньо-педагогічному факультеті РДГУ – це дуже добра щорічна практика, з метою обговорення змісту, якості та перспектив освітніх програм, що реалізуються на кафедрах. 8 квітня 2024 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука  відбулося обговорення проєкту освітньо-професійної програми  “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” другого (магістерського) рівня вищої освіти. Фокус-група зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів сформувалася з роботодавців, випускників, представників академічної спільноти, які мали змогу націлити робочу групу на актуальні питання, виклики сьогодення та поточні потреби галузі з подальшим врахуванням цих побажань та пропозицій в змісті, структурі, складі компонентів, відповідності матриці компетентностей освітнім компонентам тощо. На зустрічі були присутні:

  1. Вольська С.О., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
  2. Подолець П.М., голова Рівненського обласного осередку Національної спілки художників України, Заслужений художник України, доцент кафедри основ архітектурного проєктування та графіки Національного університету водного господарства та природокористування
  3. Юрчук К.І., директор Володимирської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького, м. Володимир (випускниця кафедри)
  4. Гузь Я.В. випускниця кафедри, художниця в галузі художнього текстилю і графічного дизайну. Учасниця близько 15 художніх виставок і пленерів в Україні (Львів, Рівне, Дніпро, Лозова, Чернівці), Білорусі (Вітебськ), Болгарії (Балчик), Польщі (Новий Сонч, Жешув). З вересня 2024 року – викладачка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука
  5. Крайлюк Л.В. – гарант ОПП “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
  6. Власюк О.П. – голова навчально методичної комісії художньо-педагогічного факультету, заступник декана з навчальної роботи, доцент.
  7. Робоча група забезпечення спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  8. Розробники ОПП “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” другого (магістерського) рівня вищої освіти
  9. Викладачі кафедри

У процесі обговорення Світлана Олексіївна Вольська підкреслила, що здобувачі ОС Магістр освітньо-професійної програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”  мають змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам, як обов’язковим, так і вибірковим. На думку стейкхолдера, визначені у програмі компетентності відповідають сучасним запитам фахової підготовки на ринку праці.

Юрчук Катерина Іванівна, директорка Володимирської дитячої художньої школи імені Миколи Рокицького, м. Володимир, випускниця кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ім. С.Шевчука 2013 року випуску, відмітила позитивні зміни в освітній програмі, зокрема підкреслила  необхідність вивчення дисциплін “Педагогіка та психологія освітньої діяльності”, “Методика викладання фахових дисциплін”  та важливості формування професійних компетентностей викладача.

За результатами обговорення членами робочої групи було вирішено, що з метою  практичної спрямованості навчання на здобуття професійної кваліфікації – викладач, з метою збільшення кредитів та годин, в найближчій перспективі буде заплановано розподіл дисципліни “Педагогіка  та психологія освітньої діяльності” на дві –  “Педагогіка вищої школи” та “Психологія освітньої діяльності”.

Завідувач кафедри Олександр Сташук висловив вдячність усім присутнім за активну участь в обговоренні проєкту освітньо-професійної програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” для другого (магістерського) рівнів вищої освіти та запевнив, що усі слушні зауваження, пропозиції та рекомендації обов’язково будуть враховані.