Графік проведення індивідуальних консультацій професорсько-викладацьким складом кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Графік індивідуальних консультацій 2023-2024 hpf

Перелік вибіркових дисциплін для формування власної освітньої траєкторії для здобувачів освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Вибіркові дисципліни. Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (rshu.edu.ua)

Вибіркові дисципліни інших освітніх програм https://www.rshu.edu.ua/navchannia/vybirkovi-dystsypliny