Чергові здобутки кафедри культурології та муеєзнавства

Рішенням Ліцензійної комісії № 54/1 від 1.06.2017 р. ДАК МОНУ ліцензовано спеціальність 027 – «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» за ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем (магістр) із ліцензованим обсягом 25 осіб.

Спеціальність 027 – «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» на засіданні ДАК МОНУ (3.07) акредитована і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».