Рейтинги студентів денної державної форми навчання за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

Студрейтинг 2018