Успішно реалізуємо ERASMUS+!

Успішно реалізуємо ERASMUS+!

23 квітня 2019 року відбулося засідання кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету, на якому професор Р.М. Шеретюк звітувала про результати свого наукового стажування, здійсненого в рамках реалізації РДГУ Міжнародної програми ERASMUS+. З огляду на це на засіданні кафедри були також присутні студенти ІV курсу спеціальності 023 «Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація».

На початку своєї презентації Р. М. Шеретюк висловила вдячність проректору з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи проф. Ю.В. Пелеху Відділу міжнародних відносин РДГУ за отриману можливість побувати на закордонному стажуванні, за повсякчасну підтримку і допомогу під час підготовки до стажування.

Р. М. Шеретюк розповіла про Жешувський університет, основні віхи його історії, структуру, а також навчальні корпуси та аудиторії. Детально зупинилася на характеристиці навчального процесу на факультеті мистецтва, де, власне, й проходило її стажування.

Розповідь викладачки окремо торкнулася питання практики польських вузів стосовно навчально-методичного забезпечення дисциплін. Присутнім були представлені привезені Р. М. Шеретюк із Жешувського університету так звані силабуси – польські відповідники українських НМКД.

У презентації наукового стажування професора Р.М. Шеретюк на базі факультету мистецтва Жешувського університету йшлося й про відвідані нею теоретичні та практичні заняття польських колег, зокрема, таких навчальних дисциплін, як «Історія мистецтва», «Теорія мистецтва», «Аналіз сучасного мистецтва», «Основи професійної графіки», «Візуальні структури», «Фотографія», «Скульптура», «Графічний друк».

Р. М. Шеретюк акцентувала увагу викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ на окремих теоретичних аспектах і практичних моментах навчання мистецьких дисциплін у європейській вищій школі, що могли б бути апробовані й на вітчизняному освітньому ґрунті.

По закінченню презентації закордонного наукового стажування Р. Шеретюк відбулося його обговорення викладачами кафедри.