КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МИСТЕЦЬКІ ПРОСТОРИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Художньо-педагогічний факультет

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 

Instytut sztuk pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

запрошують Вас 23-24 жовтня 2019 р. взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціїз міжнародною участю

 

«УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МИСТЕЦЬКІ ПРОСТОРИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА»

 

Планується робота секцій:

 1. Образотворче мистецтво.
 2. Декоративне мистецтво.
 3. Театральне мистецтво.
 4. Хореографічне мистецтво.
 5. Музичне мистецтво.
 6. Графіка і дизайн.
 7. Мистецька освіта.

 

Місце проведення: м. Рівне, вул. С. Бандери, 12, головний корп. РДГУ

 

Запрошуємо до участі у науково-практичній конференції

науковців та викладачів навчальних закладів; культурологів, мистецтвознавців, музикознавців, театрознавців, практиків мистецтва; аспірантів, магістрантів, студентів

 

Робочі мови – українська, польська, англійська

За матеріалами науково-практичної конференції планується видання збірника тез (електронному форматі)

 

Тези надсилати на e-mail: krajluk65@ukr.net до 10 вересня 2019 року.

Контакти:Адреса оргкомітету: вул. C. Бандери, 12, головний корп. РДГУ, каб. 45, м. Рівне, 33028 (кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва),

 

 

 

Вимоги до оформлення тез:

 1. Обсяг до 5 друкованих аркушів (текст набраний у Word, форматі А4, орієнтація – книжкова, гарнітура TimesNewRoman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (поля сторінок: ліве – 2 см, праве – 2см, верхнє та нижнє – 2 см), абзац 1,5).
 2. Перший рядок – прізвище, ім’я автора; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (шрифт жирний – прізвище та ім’я автора, вирівнювання по правому краю, інтервал 1).
 3. Другий – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 4. Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.
 5. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 6. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).
 7. Назва файлу прізвище та ім’я автора (наприклад, КатеринаШевченко).
 8. Зразок оформлення тез:

Крайлюк Любов Валентинівна

кандидат мистецтвознавства, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

 

ІДЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ НІЛА ХАСЕВИЧА

Текст тез….

Список використаних джерел: