ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
23-24 жовтня 2019 р. відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика», організатором якої виступила кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ.
Свої заявки на участь у конференції подали понад 100 науковців: мистецтвознавців, культурологів, філософів, філологів, релігієзнавців, істориків, працівників освітніх установ із різних куточків України, зокрема, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Луцька, Острога, Рівного, Києва, Полтави, Конотопу, Харкова, Запоріжжя, а також Жешува і Нового Сончу (Республіка Польща).
У конференції взяли участь представники вітчизняних та закордонних наукових та освітніх установ: Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту народознавства Національної академії наук України (м. Львів), Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету «Острозька академія», Жешувського університету (Польща), Державної Вищої школи в Новому Сончі (Польща), Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України (м. Київ), Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, КЗ «Культурно-археологічний центр Пересопниця» Рівненської обласної ради, Рівненського державного гуманітарного університету, Центру позашкільної роботи Конотопської районної ради, Дитячої школи мистецтв (м. Запоріжжя).
На відкритті конференції з вітальним словом до присутніх звернулися Руслан Михайлович Постоловський (кандидат історичних наук, професор, ректор РДГУ), Роман Володимирович Павелків (доктор психологічних наук, професор, перший проректор РДГУ), Олександр Вікторович Дейнега (доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи РДГУ), Ярослав Васильович Сверлюк (доктор педагогічних наук, професор, Директор Інституту мистецтв РДГУ), а також Наталія Богданівна Дзюбишина (кандидат педагогічних наук, доцент, декан художньо-педагогічного факультету РДГУ).
У роботі пленарного засідання участь взяли: Надія Георгіївна Стоколос (доктор історичних наук, професор кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»), Олександр Андрійович Сташук (кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ), Руслана Миколаївна Шеретюк (доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ) та Іван Перетятько (магістр кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ).
Тематика виступів на конференції була надзвичайна розмаїта, оскільки предметом наукової зацікавленості учасників стало широке коло питань: від філософсько-культурологічних, зокрема «Філософія буття та її художня інтерпретація», «Взаємозв’язок людини і природи крізь призму мистецтва», «Філософська категорія вічності в розробці сучасних українських митців» до вузьких мистецтвознавчих, таких як, «Образотворчий стиль килимів Олександра Саєнка 1920-х рр.», «Тематика бджільництва у філателії пострадянських країн: історичні аспекти», «Український іконопис на склі: часові та регіональні виміри» та ін.