РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ
СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗИМОВОЇ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2019-2020 н.р.

Студрейтинг