Наукове поповнення на факультеті

27.08 на засіданні Спеціалізованої вченої ради К.200.51.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника» відбувся публічний захист дисертаційного дослідження пошукувача кафедри культурології і музеєзнавства Гордєєва В.А. на тему «Український народний танець на Поліссі: регіональні особливості лексики», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» (наук. кер. – проф. Виткалов В.Г.).