Академічна мобільність викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу
навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі 
вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.
Учасницею Міжнародної програми академічної мобільності викладачів
ERASMUS+ стала доктор історичних наук, професор кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ Руслана
Миколаївна Шеретюк. У рамках реалізації цієї програми впродовж 8 – 12
квітня 2019 р. викладачка проходила науково-педагогічне стажування на базі
факультету мистецтва Жешувського університету. Під час нього відбулися:
 низка ділових зустрічей з керівником відділу міжнародних відносин
Жешувського університету пані Люциною Кустра-Клечек і
координатором стажування пані Агнєшкою Лєх-Біньчицькою;
 знайомство з викладачами і керівництвом факультету мистецтва
Жешувського університету;
 ділове спілкування із заступником декана факультету мистецтва
Жешувського університету Магдаленою Ухман;
 зустріч із керівником Центру сучасного сакрального мистецтва пані
Гражиною Рибою;
 ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням навчально-
виховного процесу польського ЗВО (огляд навчальних аудиторій і
майстерень);
 ознайомлення зі структурою та змістовим наповненням навчально-
методичного супроводу дисциплін, що викладаються у вузах Польщі –
силабусом;
 відвідання теоретичних і практичних занять польських колег, зокрема,
таких навчальних дисциплін, як «Історія мистецтва», «Теорія
мистецтва», «Аналіз сучасного мистецтва», «Основи професійної
графіки», «Візуальні структури», «Фотографія», «Скульптура»,
«Графічний друк»;
 спілкування зі студентами факультету мистецтва Жешувського
університету;
 відвідання художньої галереї факультету мистецтва, огляд виставки,
присвяченої мистецькій спадщині Фріди Кало;
 робота в бібліотеці.