Найкращий навчальний посібник!

Доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету
РДГУ Руслана Миколаївна Шеретюк стала переможницею щорічного
Всеукраїнського «Конкурсу на найкращу монографію, навчальний посібник,
підручник, художню літературу і наукові праці, які отримали визнання серед
наукової та освітянської спільноти – 2020», що проводився Національною
академією наук вищої освіти України.
За результатами цього конкурсу Р. М. Шеретюк здобула ІІ місце в
номінації «Навчальні посібники» за навчально-методичну працю для
студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація» «Історія зарубіжного мистецтва: кросворди,
таблиці, тести: практикум» (Рівне: РДГУ, 2019. 124 с.).
Навчальний посібник Р. М. Шеретюк містить близько 400 авторських
практичних завдань, зокрема 50 таблиць, 60 кросвордів, 200 тестів, що
представлені як у словесній, так і візуальній формах, а також низку інших
вправ, виконання яких уможливлює ґрунтовніше засвоєння студентами
навчального матеріалу.

Вітаємо, Руслано Миколаївно!