LIST disciplines for winter session for foreign students Faculty of Art and Pedagogy 2022 – 2023 a.ye.

LIST
disciplines for winter session for foreign students
Faculty of Art and Pedagogy
2022 – 2023 a.ye.
ПЕРЕЛІК
дисциплін, що виносяться на зимову сесію
для здобувачів вищої освіти іноземних громадян
2022 – 2023н.р.
Перелік дисциплін зимової екзаменаційної сесії