TIME-TABLE examinations for winter session for foreign students Faculty of Art and Pedagogy 2022 – 2023 a.ye.

TIME-TABLE
examinations for winter session for foreign students
Faculty of Art and Pedagogy
2022 – 2023 a.ye.
РОЗКЛАД
іспитів, що виносяться на зимову екзаменаційну сесію
для здобувачів вищої освіти іноземних громадян
на художньо-педагогічному факультеті на 2022 – 2023н.р.

Розклад іспитів зимової сесії для студентів іноземців