Обговорення проєктів оновлення освітніх програм “Образотворче та декоративне мистецтво” та “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 2021 рік

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОНОВЛЕНИХ ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО” ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОП “ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ” ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 2022 рік

Зустріч зі стейкхолдером (6 жовтня 2023)

Робоча зустріч зі стейкхолдером (6 листопада 2023)

Зустріч представників художньо-педагогічного факультету РДГУ на чолі з деканом Наталією Дзюбишиною зі стейкхолдером освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОС Магістр з директором Відокремленого структурного підрозділу «Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету» Оксаною Волошиною.

Обговорення проєкту освітньо-професійної програми  “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” другого (магістерського) рівня вищої освіти – Художньо-педагогічний факультет (rshu.edu.ua)