Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету III-ІV рівня акредитації (з 1987 по 1999 рік – Рівненський державний інститут культури) – сучасна навчальна науково-творча структура. Заснована кафедра хореографії у 1987 році. Підготовка фахівців хореографів розпочалась саме в галузі народного хореографічного мистецтва. Фундаторами кафедри стало подружжя Пуйових (Валентина Володимирівна та Віктор Михайлович). Засновники, сповідуючи академічні засади підготовки хореографів, активно цікавилися новітніми віяннями часу й сміливо експерементували. Тому, й закономірно, що на кафедрі відбулося розширення мистецької хореографічної палітри напрямів. Сформувавши пріоритетний вектор діяльності кафедри на розвиток сучасних тенденцій танцювального мистецтва й враховуючи динаміку часу, було додатково відкрито кафедру сучасної та балної хореографії, яку очолив Годовський Володимир Михайлович. Пройшовши шлях творчого становлення у 1999-2000 навчальному році, кафедри народної, сучасної та бальної хореографії об’єдналися і сформувалася одна з провідних кафедр Західного регіону України.
Основними завданнями практичної діяльності кафедри були і залишається підвищення якісного рівня підготовки компетентних фахівців для навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури і туризму України, шкіл мистецького спрямування, ліцеїв, коледжів тощо.
Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти “бакалавр”, “магістр”.

Випускники отримують кваліфікації:
Бакалавр хореографії, балетмейстер, артист.
Магістр хореографії, балетмейстер, викладач хореографічних дисциплін.
Навчання здійснюється:
за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і/або юридичних осіб.
Термін підготовки бакалаврів:
3 роки і 10 місяців (на основі повної середньої освіти);
1 рік і 10 місяців (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
2 роки і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

1 рік і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

Термін підготовки магістрів:
1 рік і 4 місяці на основі першого (бакалаврського) рівня;
Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс на основі повної середньої освіти та на перший курс (зі скороченим строком навчання), другий, третій (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеня бакалавра (див. на сайті «Правила прийому до РДГУ 2020», додаток 2).
Вартість навчання: див. на сайті університету (наказ про вартість навчання).
https://www.rshu.edu.ua/

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
• Мистецтво балетмейстера;
• Історія костюма та сценічне оформлення танцю;
• Історія хореографічного мистецтва;
• Основи режисури та акторської майстерності;
• Теорія та методика викладання класичного танцю;
• Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання історико-побутового танцю;
• Теорія та методика викладання модерн танцю;
• Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю;
• Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю;
• Композиція сучасного танцю та імпровізація;
• Теорія та методика викладання європейських танців;
• Теорія та методика викладання латиноамериканських танців;
• Композиція європейських танців;
• Композиція латиноамериканських танців;
• Фізіологія руху в хореографії;
• Методика роботи з хореографічним колективом;
• Практика балетмейстерської діяльності;
• Режисура великих хореографічних форм;
• Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів;
• Наукові дослідження в хореографії;
• Ансамбль танцю;
• Виконавська майстерність та техніка виконання віртуозних рухів /прийомів;
• Основи теп-дансу та акробатики;
• Сучасна інтерпретація фольклору;
• Інклюзія в хореографії;
• Хореографічна субкультура у сучасному соціокультурному просторі;
• Фестивально-конкурсна практика в хореографії;
• Хореографічні форми в суміжних видах мистецтв;

 

 

Викладацький склад кафедри:

Завалін Андрій Андрійович
Марач Оксана Григорівна
Манелюк Дмитро Іванович
Гордєєва Ольга Юріївна
Самохвалова Алла Василівна
Шингер Віталій Вікторович
Манелюк Елла Валеріївна
Рабченюк Сергій Віталійович
Лобан Тетяна Йосипівна
Волошина Лариса Петрівна
Легка Ілона Павлівна
Гордєєв Володимир Анатолійович
Зань Люція Ахатівна
Гриценюк Роман Анатолійович
Маркевич Лариса Анатоліївна
Цермолонська Валентина Степанівна
Арабська Валентина Іванівна