Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету III-ІV рівня акредитації (з 1987 по 1999 рік – Рівненський державний інститут культури) – сучасна навчальна науково-творча структура. Заснована кафедра хореографії у 1987 році. Підготовка фахівців хореографів розпочалась саме в галузі народного хореографічного мистецтва. Фундаторами кафедри стало подружжя Пуйових (Валентина Володимирівна та Віктор Михайлович). Засновники, сповідуючи академічні засади підготовки хореографів, активно цікавилися новітніми віяннями часу й сміливо експерементували. Тому, й закономірно, що на кафедрі відбулося розширення мистецької хореографічної палітри напрямів. Сформувавши пріоритетний вектор діяльності кафедри на розвиток сучасних тенденцій танцювального мистецтва й враховуючи динаміку часу, було додатково відкрито кафедру сучасної та балної хореографії, яку очолив Годовський Володимир Михайлович. Пройшовши шлях творчого становлення у 1999-2000 навчальному році, кафедри народної, сучасної та бальної хореографії об’єдналися і сформувалася одна з провідних кафедр Західного регіону України.
Основними завданнями практичної діяльності кафедри були і залишається підвищення якісного рівня підготовки компетентних фахівців для навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури і туризму України, шкіл мистецького спрямування, ліцеїв, коледжів тощо.
Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти “бакалавр”, “магістр”.
Навчання проходить за вибором:
 народна хореографія
 сучасна хореографія
 бальна хореографія

Випускники отримують кваліфікації:
Бакалавр хореографії, балетмейстер, артист.
Магістр хореографії, балетмейстер, викладач хореографічних дисциплін.
Навчання здійснюється:
за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і/або юридичних осіб.
Термін підготовки бакалаврів:
3 роки і 10 місяців (на основі повної середньої освіти);
1 рік і 10 місяців (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
2 роки і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

1 рік і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

Термін підготовки магістрів:
1 рік і 4 місяці на основі першого (бакалаврського) рівня;
Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс на основі повної середньої освіти та на перший курс (зі скороченим строком навчання), другий, третій (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеня бакалавра (див. на сайті «Правила прийому до РДГУ 2020», додаток 2).
Вартість навчання: див. на сайті університету (наказ про вартість навчання).
https://www.rshu.edu.ua/

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
• Мистецтво балетмейстера;
• Історія костюма та сценічне оформлення танцю;
• Історія хореографічного мистецтва;
• Основи режисури та акторської майстерності;
• Теорія та методика викладання класичного танцю;
• Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання історико-побутового танцю;
• Теорія та методика викладання модерн танцю;
• Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю;
• Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю;
• Композиція сучасного танцю та імпровізація;
• Теорія та методика викладання європейських танців;
• Теорія та методика викладання латиноамериканських танців;
• Композиція європейських танців;
• Композиція латиноамериканських танців;
• Фізіологія руху в хореографії;
• Методика роботи з хореографічним колективом;
• Практика балетмейстерської діяльності;
• Режисура великих хореографічних форм;
• Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів;
• Наукові дослідження в хореографії;
• Ансамбль танцю;
• Виконавська майстерність та техніка виконання віртуозних рухів/прийомів;
• Основи теп-дансу та акробатики;
• Сучасна інтерпритація фольклору;
• Інклюзія в хореографії;
• Хореографічна субкультура у сучасному соціокультурному просторі;
• Фестивально-конкурсна практика в хореографії;
• Хореографічні форми в суміжних видах мистецтв;

 

Впродовж багатьох років на кафедрі хореографії успішно працюють 4 танцювальних колективи: ансамбль народного танцю “Візерунки”, ансамбль сучасного танцю “NEODANCE”, ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” та ансамбль бального танцю “Флеш”. Хореографічні колективи кафедри беруть активну участь у творчому житті університету, міста, а також є неодноразовими Лауреатами та Дипломантами Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Окрім виступів на концертних майданчиках України, колективи кафедри хореографії демонстрували своє мистецтво за кордоном, а саме у Польщі, Іспанії, Німеччині, Ізраїлі, Франції та республіці Білорусь.

Ансамбль народного танцю “Візерунки”

Ансамбль народного танцю “Візерунки” був заснований у рік створення кафедри хореографії при Рівненському державному інституті культури в 1989 році. Художніми керівниками ансамблю у різні роки були: ст. викладач Ілона Легка, ст. викладач Володимир Гордєєв, ст. викладач Алла Самохвалова. Балетмейстери: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Лариса Маркевич, ст. викладач Лариса Волошина, викладач Ольга Гордєєва.
Впродовж всіх років діяльності ансамбль брав активну творчу участь у фестивалях та конкурсах як в Україні, так і за її межами. Колектив є лауреатам І та ІІ фестивалю-огляду народного хореографічного мистецтва ім. П.П. Вірського (2004, 2006 рр.) Нагороджений Дипломом І ступеня XV Міжнародного фольклорного фестивалю м. Бяла Подляска (Польща 2005 р.) Ансамбль народного танцю “Візерунки” був запрошений гостем на ІІ відкритий конкурс хореографічного мистецтва “ХОРЕОГРАФиЯ 2015” м. Солігорськ (Білорусь)
Репертуар колективу нараховує більше 20 танців як танцювальних зразків народів світу, так і українських народних танців. Серед танцювальних номерів хочеться відмітити:
 “Чардаш”, “Оберек”, “Українська сюїта”, “Словацький танець”, “Російський танець”, Сюїта мексиканських танців – хореографія та постановка В. Пуйова;
 “Полька-веселуха”, “Поліські вихиляси”, “Російський хоровод” – хореографія та постановка В. Годовського;
 “Козачок” (хореографія А. Кривохижи), “Калинонька” (хореографія Р. Маліновського) “Каперуш” (хореографія О. Данічкіна), “Татарочка” (хореографія І. Моїсєєва), “Кадриль на табуретках” (хореографія В. Дудкевича), “Подружки-веснянки” (хореографія А. Крикончука), “Карічка”, Хореографічна картина на тему Закарпатських танців “Файна забава” – хореографія та постановка Л. Маркевич;
 “Драйштайрер” (хореографія Т. Ткаченко), Сюїта іспанських танців, “Крутях”, “Молдавська сюїта”, “Полька-полісянка”, “Хава нагіла” – хореографія та постановка І. Легкої;
 “Сопілкарі” (хореографія С. Зубатова), “Варварка” (хореографія А. Кривохижи), “Кумоньки” (хореографія Л. Якобсона) – постановка В. Гордєєва;
 “Ляльки-мотанки”, “Веснянки” – хореографія та постановка А. Самохвалової;
 “Сербський танець”, “Тарантелла” – хореографія та постановка О. Гордєєвої;
 “Кінтаурі” – хореографія та постановка Л. Волошиної.
Візитівкою ансамблю є запальний “Гопак”, який демонструє технічну майстерність танцівників та передає характер українського народу.

Ансамбль сучасної хореографії “NEODANCE”

“NEODANCE” – ансамбль сучасної хореографії кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету заснований у 1998р. У складі колективу займаються викладачі та студенти кафедри. Художній керівник ансамблю доцент кафедри – Роксана Горбачук, балетмейстери: старший викладач Тетяна Лобан та хореограф-постановник Андрій Скоцький (м. Рівне). Репертуар ансамблю налічує до 40 хореографічних композицій в напрямах сучасної хореографії.
Колектив неодноразово відзначався почесними званнями Лауреатів та Дипломатів на Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях та конкурсах:
 1999 рік – показовий виступ, в якості гостей, на Всеукраїнському конкурсі сучасного танцю “Гранд-прі 99” (м. Миколаїв, Україна);
 1999 рік – участь у “Днях культури України в Іспанії” (м. Пальма дель Ріо, Іспанія);
 2000 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії “Танець ХХІ століття” (м. Київ, Україна);
 2000 рік – участь у Міжнародному проекті “Игры с случаем” (м. Київ, Україна).
 2001 рік – виступ у концертній програмі, в рамках Міжнародної конференції “Діти та насильство” (м. Хелм, Польща);
 2000 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії та хореотерапії (м. Білосток, Польща);
 2001 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії “Танець ХХІ ст.” (м. Київ);
 2002 рік – Дипломант ІІІ Міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва “Сожські карагод” (м. Гомель, Беларусь);
 2003 рік – Лауреат Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва “Театрон” (м. Харків);
 2006 рік – учасник у XVI Міжнародному фестивалі “Музичні прем’єри сезону” організованого національною спілкою композиторів України (м. Київ. Національна філармонія України);
 2006 рік – нагородження колективу сертифікатом “Кращий танцювальний колектив 2006р.” (Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому.
 2007 рік – гран-прі на конкурсі сучасної хореографії “Карнавал-2007” (м. Білосток, Польща);
 2007 рік- учасник у XVII Міжнародному фестивалі “Музичні прем’єри сезону” організованого Національною спілкою композиторів України (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, м. Київ);
 2008 рік- у рамках Асамблеї лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка участь у творчій зустрічі композитора Лесі Дичко (обл. муз. драм. театр м. Рівне 16 травня);
 2008р.- учасник у 9 Загальнопольскій Конфронтації сучасного танцю “Конін 2008” (м. Конін, Польща);
 2009 рік – Дипломант І відкритого фестивалю молодіжного мистецтва “Гарадзенскія карункі” у номінації «за оригінальність хореографічного номеру». (м. Гродно, Білорусь);
 2010 рік – Лауреат І премії Міжнародного конкурсу сучасного танцю “Супер денс 2010” (м. Львів);
 2010 рік – гість І Всеукраїнського телевізійного конкурсу класичної та сучасної хороеграфії “Мысль. Поток” (м. Київ)
 2011 рік – Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу сучасного танцю “Інший вимір” ( м. Луцьк);
 2011 рік – учасник Європейського YMCA Ten Sing фестивалю “Movin”. (м. Цігенхайн. Німеччина);
 2014 рік – Лауреат трьох перших премій у номінаціях “джаз танець” та “модерн танець”, а також володар Гран Прі Третього Міжнародного конкурсу сучасної хореографії “Суперденс -2014” (м. Львів);
 2015 рік – гість ІІ відкритого конкурсу хореографічного мистецтва
“ХОРЕОГРАФиЯ” (м. Солігорськ, Білорусь);
 2016 рік – Концертні виступи у Польщі, Словаччині та Чехії.
 2017 р.– концертні виступи ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” на концертних майданчиках Польщі та Германії;
 2018 рік – ансамбль сучасної хореографії “Неоданс” гість Міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва “Суперденс” (м. Львів). Хореографічна вистава “Учень великого Майстра”. Постановники Тетяна Лобан, Роксана Горбачук, Андрій Скоцький;
 2019 рік – Організація та проведення міжнародного проекту “Польсько – український вечір сучасної хореографії”. Ансамбль сучасної хореографії “Неоданс” керівники Роксана Горбачук та Тетяна Лобан та педагог-хореограф Андрій Скоцький (м. Рівне) та кафедра хореографії економіко-гуманітарної академії (м. Лодзь Польща) керівник доктор Олександр Азаркевич. (МБК Текстильник м. Рівне);
 2019р.- в рамках Міжнародної хореографічної Асамблеї ім. Наталії Скорульської участь солістів ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” Катерини Косюк та Захара Шевчука у хореографічному перфоменсі “Голос вітру”.
 2019р. В рамках міжнародної співпраці між РДГУ та Економіко-гуманітарною академією м. Лодзя Польща участь ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” у Міжнародному проекті “Польсько-український вечір сучасної хореографії”. (м. Лодзь Польща).
Великим доробком в роботі ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” є одноактні балетні вистави;
 2006 рік – «Алькасар… Дзвони Арагону» на музику Народної артистки України Лесі Дичко;
 2008 рік – “Французькі фрески” на музику Народної артистки України Лесі Дичко;
 2018 рік – Хореографічна вистава “Учень Великого Майстра” автор лібрето Олена Ущаповська.

Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри”

Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” був створений на базі одного випускного курсу (1997 – 2002рр.) викладачем Люцією Зань, яка в подальшому стала художнім керівником колективу.
Випускники кафедри Володимир Гордєєв, Лариса Волошина, Лариса Маркевич, Андрій Скоцький та Ольга Гордєєва згодом стають солістами, балетмейстерами та педагогами – репетиторами колективу. Провідним вектором роботи ансамблю є вивчення і розвиток вітчизняної та зарубіжної хореографії, збереження кращих зразків класичної та характерної хореографії. Також на базі ансамблю беруть активну участь у створенні хореографічних композицій інші викладачі кафедри. Таким чином, репертуар ансамблю складається з різножанрових композицій.
Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” бере участь у щорічних звітах кафедри та запрошується до звітних концертів Інституту мистецтв РДГУ, за що неодноразово був відзначений грамотами та подяки.
Репертуар ансамблю складають світові зразки хореографії, а також авторські роботи балетмейстерів:
 “Танець Басків” з балету Б. Астаф’єва “Полум’я Парижа”;
 Сцена з балету А. Хачатуряна “Спартак”;
 “Половецькі пляскі” з опери О. Бородіна “Князь Ігор” хореографія М. Фокіна в редакції К. Гойлезовського;
 “Узундара” та танець з шаблями з балету А. Хачатуряна “Гаяне” хореографія Б Ейфмана;
 Іспанський танець з балету П. Чайковського “Лебедине озеро” хореографія М. Петіпа;
 “Фарандола” – іспанський танець з опери Ж. Безе “Кармен”;
 Вальс з балету К. Караєва “Сім красунь”;
 “Pas de frais” з балету П. Чайковського “Лускунчик”, хореографія М. Петіпа;
 “Сегеділья” з балету Л. Мінкуса “Дон-Кіхот”;
 “Індуський танець” з балету Л. Мінкуса “Баядерка”;
 Хореографічна картина “Лілея” на муз. К. Данькевича, хореографія та постановка Л. Маркевич та О. Гордєєвої;
 “Сільський Дон-Жуан” на муз. Ю. Заріцького хореографія Л. Якобсона постановник Л. Маркевич;
 “Тарантелла” на музику з балету “Неаполь” хореографія та постановка О. Гордєєвої;
 “Хореографічні помилки”, хореографія Дж. Роббінсона, постановка Л. Маркевич;
 “Чому йдеш?” – дует на пісню А. Челентано, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 “Сад пісень” на музику з репертуару “Піккардійської терції”, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 “Протилежності” на музику Дж. Уільямса, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 Жіночі варіації з балетів: “Павільон Арміди”, “Есмеральда”, “Пахіта”, “Полум’я Парижа”, “Корсар”, клас ст. викладача Л. Зань
 Чоловічі варіації з балетів: “Корсар”, “Лебедине озеро”, “Дон-Кіхот”, клас ст. викладача Л. Зань;
 Варіація Андрія з опери “Тарас Бульба”, хореографія Р. Захарова, постановник Л. Маркевич.

Ансамбль бального танцю “Флеш”
“Флеш” – у перекладі з англійської, означає – спалах. Спалах творчості, емоцій, краси і грації тіла, харизматичності душі. Це – сяючий блиск у танцювальному мистецтві університету, міста, області та всієї України.
Саме таку назву має ансамбль бального танцю “Флеш” під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри хореографії Гриценюка Романа Анатолійовича. За час існування в колективі виховалась велика кількість спортсменів, артистів, чемпіонів області та призерів України, людей, які не уявляють свого життя без руху, без танцю. Вихованці неодноразово завойовували серця суддів всеукраїнського та міжнародного класу, адже за плечима величезний досвід виступів та перемог на паркетах України, а також Франції, Польщі, Ізраїлю, Молдови та Білорусії.
Щорічно учасники танцювального колективу підтверджують свою високу виконавську майстерність новими здобутками на змаганнях та фестивалях зі спортивно – бальних танців. Сьогодні вже неможливо уявити культурне життя Рівного та області без ансамблю бального танцю “Флеш”, який є постійним учасником різноманітних концертів, урочистих заходів, святкових подій міста, телепроектах.
Колектив стрімко розвивається, для учасників керівник систематично організовує семінари та майстер – класи з відомими педагогами України та Європи.
Випускники ансамблю мають можливість займатися з наймолодшими вихованцями, що дає їм можливість розвивати свої педагогічні здібності, кращі з них продовжують справу свого керівника. Беруть активну участі у постановочній роботі колективу.
На базі ансамблю проходять практику студенти ВНЗ та училищ культури за спеціальністю 024 Хореографія.
В колективі панує доброзичлива, творча атмосфера. Учасники люблять відвідувати заняття, адже заряджаються позитивним настроєм, світлою енергетикою. Завдяки своїй наполегливості та самовіддачі зуміли завоювати безліч нагород.

Викладацький склад кафедри: