Міжнародна конференція в РДГУ

 

15-16 листопада на базі кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ відбулася ХІV міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ століття». Загальна кількість учасників – 456, серед яких 52 доктори наук, професори; 129 кандидатів наук, доцентів, 7 докторантів, 43 аспіранти, 97 магістрантів, 60 викладачів та ст. викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, 17 шкільних учителів і 46 студентів. Вони репрезентували 95 наукових, освітніх та художніх структур, 31 з яких має статус національних. Серед науковців – представники ВНЗ Польщі (4), Китаю (3), Російської Федерації (2), Білорусії (1), Угорщини (1).

У пленарному засіданні, крім представників РДГУ,  взяли участь і виступили начальник управління освіти і науки Г.Таргонський, заступник начальника управління культури і туризму С.Хомяк (Рівненська облдержадміністрація), начальний управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому Т.Максименко, директор Рівненської МАН О.Андрєєв, доктор філос. н., проф., завідувач кафедри культурології і філософії НаУ «Острозька академія» М.Зайцев, народний артист України, проф. СНУ ім. Лесі Українки В.Чепелюк.  

Робота заходу відбулася у п’яти секціях: І.«Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні і проблеми національно-культурного розвитку», ІІ.«Методологічні і методичні проблеми сучасної вищої школи», V.«Актуальні проблеми культурно-мистецького простору очима молоді» (РДГУ) (секція, яку репрезентували 46 студентів із ЛНМА ім. М.В.Лисенка, Львівського музичного коледжу ім. С.П.Людкевича, Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша, СНУ ім. Лесі Українки, НаУ «Острозька академія», РДГУ), ІІІ.«Теоретико-прикладні питання культурної діяльності» (зала Волинської ікони КЗ «РОКМ»), ІV.«Культурно-мистецький потенціал України у світовому духовному просторі» (галерея європейського живопису «Євро-Арт»).

Авторські статті будуть опубліковані у двох фахових («Культурологія» та «Мистецтвознавство») науко-метричних виданнях (Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку) і науко-метричному збірнику «Актуальні питання культурології»: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри. Усі три наукові збірники кафедри індексуються у п’яти міжнародних базах кожен (Index Copernicus, Google Scholar (Польща), РИНЦ (РФ), «Cosmos» (США) та «Research Gate» (Німеччина).

Кафедра має дозвіл Міністерства юстиції України та МОН України на друк збірників англійською, польською, німецькою, російською, українською мовами.

У наукових збірниках кафедри за останні 3 роки публікувалися дослідники з ВНЗ Азербайджану, Білорусії, Німеччини, Китаю, Кореї, Польщі, Румунії, Росії, України.

Більш детальна інформація про захід надіслана на офіційні сайти співорганізаторів – МОНУ, Інституту культурології Національної академії мистецтв України, управління освіти і науки Рівненської ОДА, наукового відділу, кафедри культурології і музеєзнавства РДГУ та ін., а також розміщена у науковій періодиці України й пресі Рівненщини і Волині.

Відповідальний за проведення заходу – канд. мист., доц. Виткалов С.В.