Наукові конференції кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ

28 – 29 жовтня 2015 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та сучасні виклики», організатором якої стала кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Вона була присвячена 110 річниці з дня народження видатного українського художника, графіка, активного громадського і політичного діяча Ніла Хасевича (1905 – 1952 рр.).
Бажання взяти участь у конференції виявили близько 100 науковців: мистецтвознавці, історики, культурологи, філологи, філософи, релігієзнавці, музейники, працівники освітніх установ тощо із багатьох міст України, зокрема, Ужгорода, Львова, Острога, Луцька, Рівного, Києва та Полтави.
У конференції взяли участь представники вітчизняних наукових та освітніх установ: Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ, Інституту народознавства НАНУ, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Львівської національної академії мистецтв, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Закарпатського художнього інституту, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету «Острозька академія», Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського інституту Університету «Україна», Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, коледжу мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту, міського методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, Інституту дослідів Волині, Рівненського обласного краєзнавчого музею, Національного природного парку «Дермансько-Острозький».
На відкритті конференції з привітальним словом до гостей та учасників конференції звернулись Руслан Постоловський (ректор Рівненського державного гуманітарного університету), Тамара Поніманська (проректор з наукової роботи РДГУ), Степан Шевчук (директор Інституту мистецтв РДГУ), Владислав Вербець (декан художньо-педагогічного факультету РДГУ).
У пленарному засіданні участь взяли Роман Яців (кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв), Надія Стоколос (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»), Ігор Марчук (завідувач Рівненської філії Інституту дослідів Волині), Олексій Нагорнюк (співробітник відділу «Інститут дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею), Галина Істоміна (кандидат мистецтвознавства, співробітник Інституту мистецтвознавства та фольклористики ім. М. Т. Рильського НАНУ), Олександр Сташук (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ).
Відбулося 4 секційних засідання.
У рамках конференції працювали такі секції:
Секція № 1. Психолого-педагогічні аспекти сучасної мистецької освіти в Україні та за кордоном.
Секція № 2. Розвиток образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в умовах соціокультурних трансформацій.
Секція № 3. Стан сучасних мистецтвознавчих досліджень: проблеми та перспективи.
Секція № 4. Ніл Хасевич і розвиток української культури ХХ і ХХІ століть.
У рамках конференції відбулася презентація творів графічного мистецтва рівненської мисткині Євгенії Родзь.
Програма наукової конференції 2015

25 – 26 жовтня 2017 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та виклики сучасності».
Свої заявки на участь у конференції подали понад 120 науковців з різних куточків України, зокрема, Івано-Франківська, Хмельницького, Львова, Володимира-Волинського, Луцька, Острога, Здолбунова, Рівного, Києва, Полтави, а також Одеси.
У конференції взяли участь представники вітчизняних наукових та освітніх установ: Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Прикарпатського Національного університету ім. Василя Стефаника, Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету «Львівська політехніка», Національного лісотехнічного університету України, Національного університету «Острозька академія», Національного природного парку «Дермансько-Острозький», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Рівненського державного гуманітарного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського, Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Тематичні напрями роботи конференції:
 Цивілізаційна спадщина: актуальні проблеми теорії та історії вітчизняного мистецтва
 Мистецьке розмаїття України в історичній ретроспективі
 Сакральне мистецтво: набутки, плекання, нагальні проблеми збереження, вивчення та популяризації
 Відродження національної художньої спадщини як один із засобів самоідентифікації та консолідації української спільноти
 Стилістичний поліфонізм та новаційність сучасного мистецтва України: модерні та постмодерні пошуки
 Оптимізація професійної мистецької освіти у вищій школі: регіональний, національний та європейський контексти
 Практичний досвід упровадження новітніх мистецько-педагогічних технологій у навчально-виховний процес
Програма наукової конференції 2017

23-24 жовтня 2019 р. відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика», організатором якої виступила кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ.
Свої заявки на участь у конференції подали понад 100 науковців: мистецтвознавців, культурологів, філософів, філологів, релігієзнавців, істориків, працівників освітніх установ із різних куточків України, зокрема, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Луцька, Острога, Рівного, Києва, Полтави, Конотопу, Харкова, Запоріжжя, а також Жешува і Нового Сончу (Республіка Польща).
У конференції взяли участь представники вітчизняних та закордонних наукових та освітніх установ: Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту народознавства Національної академії наук України (м. Львів), Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національного університету «Острозька академія», Жешувського університету (Польща), Державної Вищої школи в Новому Сончі (Польща), Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України (м. Київ), Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Полтава), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, КЗ «Культурно-археологічний центр Пересопниця» Рівненської обласної ради, Рівненського державного гуманітарного університету, Центру позашкільної роботи Конотопської районної ради, Дитячої школи мистецтв (м. Запоріжжя).
На відкритті конференції з вітальним словом до присутніх звернулися Руслан Михайлович Постоловський (кандидат історичних наук, професор, ректор РДГУ), Роман Володимирович Павелків (доктор психологічних наук, професор, перший проректор РДГУ), Олександр Вікторович Дейнега (доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи РДГУ), Ярослав Васильович Сверлюк (доктор педагогічних наук, професор, Директор Інституту мистецтв РДГУ), а також Наталія Богданівна Дзюбишина (кандидат педагогічних наук, доцент, декан художньо-педагогічного факультету РДГУ).
У роботі пленарного засідання участь взяли: Надія Георгіївна Стоколос (доктор історичних наук, професор кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»), Олександр Андрійович Сташук (кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ), Руслана Миколаївна Шеретюк (доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ) та Іван Перетятько (магістр кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ).
Тематика виступів на конференції була надзвичайна розмаїта, оскільки предметом наукової зацікавленості учасників стало широке коло питань: від філософсько-культурологічних, зокрема «Філософія буття та її художня інтерпретація», «Взаємозв’язок людини і природи крізь призму мистецтва», «Філософська категорія вічності в розробці сучасних українських митців» до вузьких мистецтвознавчих, таких як, «Образотворчий стиль килимів Олександра Саєнка 1920-х рр.», «Тематика бджільництва у філателії пострадянських країн: історичні аспекти», «Український іконопис на склі: часові та регіональні виміри» та ін.
Програма наукової конференції 2019

27 жовтня 2021 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи» (пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука). Її мета полягала в окресленні та аналізі впливів національно-ідентифікаційних процесів на розвиток мистецтва в Україні та за кордоном.
Співорганізаторами ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво в контексті національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи» стали Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Львівська національна академія мистецтв, Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мукачівський державний університет, а також закордонні партнери – Uniwersytet Rzeszowski та Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Свої заявки на участь у конференції подали понад 170 науковців з різних куточків України, зокрема, Львова, Луцька, Рівного, Києва, Полтави, Черкас, Бару, а також з-за кордону: Академії музики, театру і образотворчих мистецтв у Кишиневі (Молдова), Жешувського університету і Вищої Державної Професійної школи в Новому Сончі (Республіка Польща).
Основні питання, що пропонувалися для обговорення:
1. Феномен мистецтва крізь призму національно-культурної ідентичності: український і світовий контекст.
2. Національні вектори розвитку образотворчого, декоративного мистецтва та дизайну: історичний досвід і постмодерні виклики.
3. Національно-культурні рефлексії мистецької освіти.
4. Національна ідея в музичному мистецтві, музикознавстві та музичній освіті.
5. Сценічне мистецтво і хореографія: національна ідентичність і художній процес.
Програма наукової конференції 2021
Збірник наукової конференції 2021