Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

На освітню програму за першим бакалаврським ступенем “Образотворче та декоративне мистецтво” – http://www.rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_bak_023_obr_mist_dekor_restavr_20202.pdf   приймаються:
• випускники загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів) на базі повної середньої освіти;
• випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійних ліцеїв та училищ, технікумів і коледжів відповідного профілю;
При вступі на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для конкурсного відбору абітурієнтів зараховуються:
• історія України (сертифікат) або хімія (сертифікат);
• українська мова та література (сертифікат);
• результати вступного випробування (творчий конкурс) – рисунок гіпсової голови (копії з класичних зразків: Антиной, Сократ, Сенека, формат А2)
• результати вступного випробування (творчий конкурс) – живопис (натюрморт з трьох-чотирьох побутових предметів з гіпсовою маскою, формат А2, гуаш, акварель)

Термін навчання – 3 роки  і 10 місяців. Форма навчання – денна та заочна.
На державній та платній основі (додаткова інформація про плату за навчання на сайті приймальної комісії РДГУ – http://www.rshu.edu.ua/pryimalna-komisiia)

При вступі на навчання за освітньою програмою «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація» – http://www.rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_mag_023_obr_mist_dekor_restavr_20202.pdf підготовки за ступенем магістр для конкурсного відбору вступників враховуються:
• результати фахового випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з історії та теорії образотворчого та декоративно-мистецтва;
• результати другого (практичного) етапу – виконання живописної роботи – портрет людини з натури етюдного характеру (формат А2, олійні фарби).
• екзамен з іноземної мови.

Термін навчання – 1 рік і 4 місяці. Форма навчання – денна та заочна.
На державній та платній основі (додаткова інформація про плату за навчання на сайті приймальної комісії РДГУ- http://www.rshu.edu.ua/pryimalna-komisiia)

2. Інформація про випускову кафедру

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва заснована 1992 року (до 2010 року – кафедра українознавства). Становлення та утвердження кафедри відбувалося в складних умовах формування нових художньо-естетичних ідеалів, пов’язаних з отриманням Україною незалежності. Під керівництвом заслуженого працівника культури України ректора Анатолія Литвинчука та невтомного ентузіаста, відмінника освіти України, лауреата премії ім. Павла Чубинського Степана Шевчука, колективом кафедри відразу ж засівалися зерна практичного набуття мистецького фаху серед молоді усього західного регіону нашої країни.

До становлення кафедри, її практичного функціонування причетні добре відомі та знані в Україні та далеко за її межами науковці та митці. Серед них – професор, доктор мистецтвознавства Юрій Лащук, його учень відомий скульптор Михайло Йориш; заслужений діяч мистецтв України, професор Марта Токар та її донька, член Національної Спілки художників України Іванна Токар; академік, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кравич; заслужений майстер народної творчості України вишивальниця Марія Шевчук, та інші. Відразу ж, із часу заснування, колектив кафедри отримав потужний творчо-мистецький стимул для вирішення завдань мистецької освіти.

Випускова кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва є злагодженим та дружним колективом науковців та митців, з потужним науковим і творчо-мистецьким потенціалом. Готує фахівців спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» для різноманітних напрямів практичної діяльності в мистецькій галузі. Окрім денної, функціонує й заочна форма навчання. В склад кафедри входить 16 осіб, серед яких досвідчені викладачі, у тому числі й навчально-допоміжний персонал. Керує кафедрою кандидат педагогічних наук, професор Олександр Сташук.

Освітня робота кафедри тісно поєднана з науковою та творчо-виставковою, до якої постійно залучаються студенти різних курсів. Вони беруть участь у різноманітних художніх виставках та презентаціях, у тому числі й персональних. Наукова робота кафедри проводиться згідно загально кафедральної теми «Вітчизняне мистецтво в контексті європейського арт-простору: історичний дискурс і постмодерні виклики», досліджуються різноманітні аспекти подій, явищ та персоналій українського та зарубіжного мистецтва. В Україні та далеко за її межами відомі наукові публікації історичного та мистецтвознавчого спрямування доктора історичних наук, професора Руслани Шеретюк, активно науковою роботою займаються й інші члени кафедри. Усі члени кафедри працюють як митці, беруть участь у вітчизняних та зарубіжних мистецьких заходах.  Так, твори старшого викладача Іванни Токар, виконані в техніці художнього текстилю, експонувалися в багатьох містах України, а також в країнах Європи, Азії та Америки. Керамічні твори старшого викладача Віри Чернієнко та викладача Леоніда Гринбокого відзначаються оригінальністю та неповторністю, знаходяться в постійних експозиціях відомих особистостей, в художніх галереях України та багатьох зарубіжних країн. Викладачі кафедри працюють в різних художніх техніках, представляють різні мистецькі жанри та стильові особливості.

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва продовжує своє наукове та мистецьке утвердження, постійно прагне до розвитку і вдосконалення наукових й творчо-мистецьких потенціалів.

Cклад кафедри

Олександр Сташук  завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, професор, член національної спілки дизайнерів України

Руслана Шеретюк доктор історичних наук,професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Ярослава Вернюк доцент  кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Олена Власюк доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, член національної спілки дизайнерів України

Микола Ганжа доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, член національної спілки дизайнерів України

Любов Крайлюк кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, член національної спілки дизайнерів України

Ольга Чернюшок доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Іванна Токар старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, член національної спілки художників України

Наталія Антонюк-Коберська старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Ірина Локшук старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, лауреат премії ім. Ганни Леончук

Віра Чернієнко старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, член національної спілки художників України

Ярослава Гузь  викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, лауреатка Президентської стипендії

Марина Єфімчук викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Олександр Русак викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва , лауреат Президентської стипендії для молодих майстрів народного мистецтва (художня обробка дерева).

Леонід Гринбокий майстер кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва , лауреат премії ім. Ганни Леончук

Анна Голик старший лаборант кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва . Модератор і спічрайдер кафедри. Відповідальна за каталогізацію кафедри.

3. Яку кваліфікацію отримують випускники після отримання ступеня бакалавра та магістра
Випускники кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва здобувши вищу освіту за освітнім ступенем Бакалавр, отримують диплом із зазначенням кваліфікації – Бакалавр образотворчого та декоративного мистецтва.
Випускники кафедри, здобувши вищу освіту за освітнім ступенем Магістр, отримують диплом із зазначенням відповідної кваліфікації – магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, викладач.

4. Можливості працевлаштування (перелік посад та місць роботи)

Випускники спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація працевлаштовуються згідно запитів державних та приватних організацій країни.

Випускники ОС Бакалавр можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України

3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

3471 Художник-виконавець

Випускники ОС Магістр можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК003:2010 (зі змінами)

2452 Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2452.2 Художник

2452.2 Художник народних художніх промислів

2310 Викладачі закладів вищої освіти

Спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Бакалавр середньої освіти за предметною спеціальністю образотворче мистецтво має право обіймати такі посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010 зі змінами, запровадженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року №259, а саме:

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти

3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)

3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)

1229.6 Керівник гуртка

1229.6 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

5. Контактні телефони

kodpm@rshu.edu.ua

kafedradpm@ukr.net
Тел. (067) 93-34-447