Наукова робота студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ були організовані та проведені Перші міжвузівські студентські Шевченківські мистецтвознавчі читання «Романтичні візії творчості Тараса Шевченка» (Рівне, 2013 р.). Їх учасники – студенти художньо-педагогічного і музично-педагогічного факультетів РДГУ, а також факультету психології та мистецтвознавства Рівненського інституту слов’янознавства КСУ. За матеріалами Шевченківських читань підготовлені збірники. Куратор проєкту – професор Руслана Шеретюк.
Програма 1 Шевченківські 2013
Другі міжвузівські студентські Шевченківські мистецтвознавчі читання «Мистецькі набутки Тараса Шевченка в річищі українського реалістичного малярства середини – другої половини ХІХ ст.» відбулися 2014 р. У них брали участь студенти художньо-педагогічного і музично-педагогічного факультетів РДГУ, а також студенти факультету психології та мистецтвознавства Рівненського інституту слов’янознавства КСУ. За матеріалами Шевченківських читань підготовлені збірники. Організатор заходу – професор Р.М. Шеретюк.
Програма 2 Шевченківські 2014
У 2015 р. відбулася міжвузівська студентська конференція на базі експозицій Рівненського обласного краєзнавчого музею «Духовно-культурний простір України: події, постаті, пам’ятки». Її учасниками стали студенти Рівненського державного гуманітарного університету та Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, а також переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014-2015 навчальному році секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» Рівненської МАН учнівської молоді. Організатори: проф. Р. Шеретюк і проф. Н. Стоколос.
Програма студ. конференції 2015
До 500-ліття Реформації були організовані та проведені ІV студентські міжвузівські мистецтвознавчі читання «Реформація в історії західноєвропейського та українського мистецтва» (Рівне, 2017 р.). У ній взяли участь студенти художньо-педагогічного факультету РДГУ та студенти гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія». Організатори: проф. Руслана Шеретюк і проф. Надія Стоколос.
Програма читань 2017
17 березня 2016 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ були проведені студентські мистецтвознавчі читання «Передвижництво як феномен українського малярства останньої третини ХІХ ст.», присвячені 145-ій річниці відкриття першої виставки художників-передвижників. У рамках читання навчальної дисципліни «Історія українського мистецтва» до наукових читань були залучені студенти 3-го курсу спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво». Відповідальна за організацію та
проведення: д.іст.н., проф. Шеретюк Р.М.
Програма 2016
27 березня 2019 р. у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися П’яті студентські мистецтвознавчі читання «Живописний світ Тараса Шевченка: ґенеза творчого методу митця», присвячені 205-річчю від дня народження художника. Їхні учасники – студенти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Рівненського державного гуманітарного університету. Предметом наукових дискусій стали питання ідейної програми та стилістичних особливостей мистецької спадщини Тараса Шевченка. Заключна частина мистецтвознавчих читань була присвячена мистецькому доробку Тараса Шевченка періоду заслання (1847-1857 рр.). Куратор акції – д.іст.н., проф. Р. М. Шеретюк.
Оголошення 2019 Програма 2019
7 березня 2023 року у Відділі мистецтв Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулися наукові мистецтвознавчі читання «Тарас Шевченко і сучасні мистецькі практики: соціально-гуманітарний дискурс України». Його учасники – студенти 2-го і 3-го курсів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ. Куратор заходу – професор Руслана Шеретюк.
Метою наукового івенту став пошук відповіді на питання: «Яким нині є образ Тараса Шевченка в українському гуманітарному просторі?». Аналіз його ролі як духовного гетьмана Майдану і провідника мистецького фронту російсько-української війни, а також центральної постаті сучасного українського плакату, живопису, стріт-арту, рок-музики, фестивального руху, соціальних мереж тощо дають підстави для твердження про універсальність Тараса Шевченка, невичерпність матеріалу для осмислення спадку й інтерпретацій його образу. Нинішні реалії України засвідчують органічну присутність Кобзаря у духовно-культурному і повсякденному просторі українців.
Оголошення Шевченко 2023   Програма Шевченко 2023

Наукові мистецтвознавчі читання «Тарас Шевченко і сучасні мистецькі практики: соціально- гуманітарний дискурс України»

3 жовтня 2023 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ відбулися студентські наукові мистецтвознавчі читання «Війна в історії образотворчого мистецтва: смисли, образи, інтерпретації». Їхніми учасниками стали студенти 1-го і 3-го курсів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», а сам науковий захід реалізовано в рамках навчальних дисциплін «Теорія мистецтва» та «Історія зарубіжного мистецтва». Куратори проєкту: професор Шеретюк Руслана, магістри Луцик Дар’я і Захарчук Дем’ян.
Наукові читання мали на меті дослідити питання еволюції художнього образу війни в образотворчому мистецтві крізь призму різних епох: від доби Відродження до середини ХХ ст., оскільки у кожну історичну епоху війна зображувалася по-різному, відповідно до тогочасних реалій. Дослідження художньої репрезентації війни в образотворчому мистецтві минулого уможливило не лише відслідкування ґенези сприйняття людиною війни як такої, але й дозволило здійснити її порівняльний аналіз з постмодерністськими мистецькими практиками сучасності.

Студентські наукові мистецтвознавчі читання

24 жовтня 2023 року, до 170-ої річниці від дня народження однієї з найвідоміших постатей західноєвропейського мистецтва ХІХ ст. – нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента ван Гога (1853 – 1890), на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука художньо-педагогічного факультету РДГУ відбулися студентські наукові «Вангогівські читання». Науковий проєкт здійснено в рамках навчальної дисципліни «Історія образотворчого мистецтва». Учасники: студенти 3-го курсу спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Куратор заходу: професорка Руслана Шеретюк. Камерна обстановка і атмосфера наукових мистецтвознавчих читань сприяли ненав’язливому діалогу студентів про життя і творчий шлях видатного художника Вінсента ван Гога. Програма Вангогівські читання 24.10.2023

Вангогівські читання

1 листопада 2023 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука художньо-педагогічного факультету РДГУ відбувся студентський науковий форум «Мистецтво як засіб формування національної ідентичності (на прикладі творів українського мистецтва ХІХ – початку ХХ ст.)». Науковий проєкт здійснено в рамках вивчення навчальної дисципліни «Історія українського мистецтва». Учасники: студенти 4-го курсу ОКР «Бакалавр» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Куратор проєкту: професорка Руслана Шеретюк. Програма Студентський науковий форум

Студентський науковий форум